vnímáme Vás srdcem!

 

Aktivity Rodinného Integračního Centra ve zkratce:

Centrum pro autismus z PASti

 

 • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, s poruchami komunikace a sociální interakce ve věku 1 – 7 let včetně.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS ve věku od 8 – do dovršených 18 let.
 • Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra
 • Rodičovské, mužské, sourozenecké skupiny, Autínek a Autík.
 • Nácviky komunikačních a sociálních dovedností.
 • Komunikační terapie.
 • Nabídka doplňkových aktivit (muzikoterapie, canisterapie, arteterapie).

 

 

 Aktivizační služby a integrační aktivity

 

 • Komunitní rodičovské skupiny s aktivitami (hudební, sportovní, výtvarné činnosti).
 • Integrační kroužky a kluby pro děti se speciálními potřebami.
 • Vzdělávací aktivity, tréninkové aktivity, besedy, workshopy, psychosociální aktivity, diskusní skupiny, osvětové akce.
 • Doprovázení a péče o dítě.
 • Jednorázové aktivity pro rodiny s dětmi.
 •  Aktivizační služby a integrační aktivity
 • Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi s PAS